Slovník programátorů – konstanta

Konstanta je slovo cizího původu, které označuje něco, co je stálé a nemění se to. Převedením do českého jazyka by se konstanta dala popsat jako stálá hodnota. S tímto pojmem se můžeme setkat na vysokých školách, nebo i některých středních školách s určitou úrovní výuky matematiky. Také programátoři po celou dobu své kariéry pracují s konstantami. Je důležité porozumět, jak funguje a jak s ní pracovat.

psaní programu na pc

Co je to konstanta https://www.strelec.pro/slovnik-vyvojare/co-je-to/konstanta v programovacím jazyku a jak s ní nakládat? Při vytváření třeba jen jednoduchého programu je třeba zadat nějaká data, se kterými bude program později pracovat. Může jít o čísla, slova či celé objekty. Při zadávaní například čísel si musíme dát pozor, jestli číslo, které chceme použít, je po celou dobu užívání neměnné. Může jít například o danou konstantu hodnoty Rudolfova čísla zvaného také jako “pí”. Toto číslo se nemění za žádných okolností. Při psaní jednoduchého programu (dejme příklad: program pro výpočet obsahu kruhu), zadáváme všechny potřebné údaje do vytvořené “rovnice”, která nám pak při zadávání určitých hodnot bude počítat to, co potřebujeme. Když se v průběhu budeme snažit změnit naši hodnotu “pí” dále v programu, nebude chtít pak počítat dále.

programovací jazyk

Opakem konstant jsou takzvané variabilní hodnoty. Tedy hodnoty, které se mohou měnit. Je třeba si určit o jaký druh hodnoty se bude jednat, jestli slovní, nebo číselnou či jakoukoliv jinou. Variabilní hodnoty zadáváme, když víme, že jejich hodnota nebude stálá a bude se měnit v závislosti na změně dat se kterými chcete třeba počítat již zmíněný obsah kruhu. Abychom si to shrnuli, konstanta při psaní jednoduchého programu na výpočet kruhu bude hodnota “pí”, variabilní hodnoty budou obvod kruhu a jeho průměr. Pro podrobnější popis, co je to konstanta a jak se chová v různých programovacích jazycích, je doporučeno pročíst odbornou literaturu.