Služby

Jsou služby, které jsou určeny přímo lidem, konečným spotřebitelům, ale jsou také služby, které jsou poskytovány různým obchodním a výrobním společnostem a tím se stávají součástí jejich výsledku, ať už to je výrobek, či služba.
A jaké služby nejčastěji jsou využívány obchodními společnostmi? Jsou to například marketingové a reklamní služby, služby účetní, administrativní, překladatelské, úklidové i jiné. Například firma zabývající se výrobou bot na svých provozovnách může využívat služeb úklidové firmy, služeb reklamní a marketingové služby, IT služby a jiné.
nápis servis
Proč se společnosti uchylují k tomu, že si některé věci nedělají sami, ale najímají si na ně jiné společnosti? Je to jednoduché, pokud společnost usoudí, že držet si odborníka v dané oblasti se jí nevyplatí, protože jeho služby potřebuje jen občas, je jednodušší si najmout službu od jiné společnosti. Nebo jsou prostě činnosti, jako například úklid, které společnost nechce řešit vlastními pracovními silami, ale řeší je silami externími. Nejčastěji za takovým rozhodnutím kupodivu stojí finance. Kdo by to čekal, že?
Zkrátka každá společnost si volí oblasti, které jsou pro ni natolik důležité, že je vykonává sama svými silami a potom jsou činnosti, které se této společnosti vlastními silami nevyplatí dělat. Například společnost vyrábějící mléčné výrobky si nechá externě tisknout své letáky, protože mít vlastní tiskárnu na letáky se jí nevyplatí.
zaměstnanci call centra
Jak se říká, za vším hledej peníze. Různé společnosti tím, že si najímají služby jiných společností, oproti situaci, kdy by danou činnost dělali sami, ušetří velké částky finančního obnosu, který může následně využít jinde, například ke svému rozvoji.
Potom na trhu ještě vystupují služby, které jsou určené konečnému spotřebiteli, například Vám, když si necháte jednou za rok uklidit dům a vyčistit okna i koberce. Také si můžete nechat udělat něco upravené na míru, což je také služba. Můžete také využívat doplňkové služby, které jsou poskytovány jako výhoda zákazníkovi oproti konkurenci.

4.6/5 - (8 votes)