Interní SEO strategie Google: Dělejte malé změny, konsolidujte, přijměte změny

Google poskytnul velmi vzácný, ale krátký, pohled do toho, jakým způsobem vlastně spravují jejich sedm tisíc interních webových stránek.
 
Sean O’Keefe, data vědec v Google, tento čtvrtek sdílel způsob, jakým Google přemýšlí o jejich vlastní interní SEO strategii a jejich SEO snahách pro více než sedm tisíc internetových stránek, které spravuje sama společnost. O’Keefe sdělil, že Google činí zhruba v průměru dvě stě změn na těchto stránkách na každodenní bázi a samotná správa pro SEO v těchto případech tak může být velmi komplikovaná.
 
Je velmi vzácné vidět tento skrytý svět, kde Google praktikuje své vlastní SEO postupy.
 
Malé změny mají velký dopad. První pointa Google byla ta, že často velké stránky, které činí malé změny, mají daleko větší vliv a dopad a vrátí se to daným stránkám daleko více, co se týče hodnocení stránky v samotném vyhledávání. Google popsal růst jedné stránky z oněch sedmi tisíc, marketingové stránky Google My Business (můj byznys), kde také ukázal, jak přidávání kanonických tagů, hreflang tagů do jejich XML sitemaps, vylepšování jejich metadat a další změny vyústily v nárůsty jejich organické trafiky ve vyhledávání.

 
Přijměte změnu a zařiďte se podle ní. Google také doporučil správcům webu, aby se nebáli dělat změny na jejich vlastních stránkách. Google také dal nějaké AMP a Progressive Web apps, které jsou Googlem podporované separátní projekty, jako dva příklady změn, které Google přijal a zařídil se podle nich.
 
Google také sdělil: „zjistili jsme, že čím více se zařídíme podle daných změn a čím více s nimi experimentujeme, tím lepší jsou naše SEO výsledky.“ Google také sdělil, že opravili Google Search Console chyby, implementovaly strukturovaná data, přidali AMP na jejich stránku „Think with Google“, což také pomohlo nárůstu dojmů o dvě stě procent. Také zlepšili spoustu obsahu na jejich stránce, což přidalo více než tisíc dojmů za den, tedy alespoň podle jejich sdělení.
 
 
Konsolidace. Během několika minulých let, spousta SEO společností a projektantů neustále opakovala, že: „méně je více“. Což znamenalo, že pokud máte méně webovek a na nich méně stránek s vysoce kvalitním obsahem, tím častěji to povede k lepším SEO výsledkům. Google také tuto tezi podpořil a sdělil, že se chystají konsolidovat několik jejich webových stránek. Google také zjistil, že „velký počet“ skoro duplicitních stránek existuje napříč jejich on-line impériem.
 
„Duplicitní obsah není jenom matoucí pro samotné uživatele, ale je také matoucí pro samotné internetové vyhledávače,“ Google napsal. Google také přidal, že: „vytvářením jedné velké webové stránky, namísto několika mikrostránek, je tou nejlepší cestou, jak podpořit organický růst za určitou dobu.“
 
V jedné případové studii, kterou Google poskytl Google Retail stránce, vzali asi šest starých webových stránek a konsolidovali jejich obsah. Udělali jednu velkou webovou stránku a to v konečném důsledku vedlo ke zdvojnásobení jejich call-to-action poměru na stránce a také zapříčinilo až šedesáti čtyř procentní nárůst v organické trafice.

 
Proč na tom záleží?
Všechny společnosti, a dokonce i velké internetové vyhledávače, se musí starat o jejich SEO snahy, aby nepřišly vniveč. V tomto vzácném Google příspěvků společnost sdílí některé jejich případové studie o tom, jak mohou některé SEO strategie pomoci na cestě za úspěchem a hlavně nárůstem jejich organického provozu. Google také doporučuje, abyste se mrkli na jejich SEO starter Guide a když budete u toho, abyste se také podívali do SEO sekce.