Společná hra s dětmi

Pro děti má společná hra s rodiči velký a nedocenitelný význam. A nemyslí se tím pouze společné stavění lega nebo puzzle. Ještě něco je stejně důležité jako čtení nebo učení básniček. Odežeňte svoje děti od počítačových her, mnohem více jim prospěje, když si s nimi budete alespoň dvakrát týdně hrát deskové hry. Že se děti učí především hrou, to je známé, ale nejen to. Vy je můžete tímto způsobem připravit na školní výuku i mnohé životní situace.
 
Člověče, nezlob se!
Kdo by rád prohrával! Ovšem děti předškolního i školního věku, ty nesou prohru úplně nejhůře. Znamená to pro ně, že zklamaly na celé čáře a neuvědomují si, že příště třeba zase vyhrají. Když se stanou vítězi, vyskakují a vřískají radostí, ale při prohře se nejen zlobí a dostávají záchvaty vzteku, ale také se cítí natolik zraněny, že dokonce doopravdy pláčí. Je to znakem vysokého nasazení, které dospělí dokáží skrýt, ale děti ještě nikoliv.
 
Nechávat děti vyhrát?
Většinou babičky a dědečkové nechávají děti vyhrát, aby měly radost. Ale dlouhodobě to není dobré. Pro nejmenší děti můžeme pravidla zjednodušit, nějakou chybu přehlédnout nebo dovolit další hod kostkou. Ale pomalu je třeba učit děti dodržovat pravidla a s prohrou se vyrovnávat. Musí se naučit vybudovat si sebevědomí, naučit se soutěžit a nebýt úspěšný jen za cizí pomoci.
 
Týmová prohra je o hodně snazší
Aby malé dítě nebylo v prohře tak úplně samo, můžeme s ním vytvořit společný tým. Dítě si třeba s maminkou vytvoři svoji vlastní strategii proti ostatním a případná porážka je potom tolik nebolí. V podstatě je každá prohra věcí cviku a na rodičích je, aby dětem dovolili zlost ventilovat, ale zároveň ji rozptýlit.
 
Co důležitého pro život naučí děti hraní deskových her:
·         dodržování pravidel
·         kreativní a rychlé myšlení, koncentraci a úsudek
·         schopnost soustředění
·         sebeovládání
·         řešení problémů
·         přijímat zodpovědnost za svoje rozhodnutí