Problematika stínové ekonomiky

Ze všeho nejdřív je třeba zmínit, co je vůbec ekonomika jako celek. Jedná se vlastně o jakýsi výsledek hospodaření daného subjektu (společnosti, jednotlivce nebo třeba státu). Všechny ekonomické aktivity podléhají kontrole z hlediska legislativy a také je třeba z nich odvádět státu daně. To se ne každému líbí, což dává prostor pro vznik tzv. stínové ekonomiky.

money-3219298_960_720

Stínová ekonomika se definuje jako ekonomická aktivita, která není zachycena v celkovém souhrnu. Typickým příkladem je například práce na černo. Kromě již zmíněného daňového úniku jsou jejími důvody existence také nedostatečně rozvinutá ekonomika (poptávka nestačí vyhovovat nabídce) nebo je v daném místě zakázána. Rozdělit se dá vlastně na tři typy:

  1. Produkce domácností neboli různé přátelské služby – opravy, údržba, pomoc při stavbě domu svépomocí apod.
  2. Šedá ekonomika neboli činnost těsně na hraně zákona s cílem skrýt se před úřady za účelem neplacení daní.
  3. Černá ekonomika pak představuje nezákonné činnosti, které se vyznačují silně nelegálními oblastmi, jako je prodej drog, prostituce, krádeže a jiné.

money-3496723_960_720

Pro lepší srozumitelnost můžeme uvést ilegální aktivity černé ekonomiky, jako jsou obchod s kradeným zbožím, drogami, hazardními hrami, prostituce, pašování či podvody, nebo v případě nepeněžní transakce třeba výměna drog, pašovaného či kradeného zboží, pěstování drog pro vlastní spotřebu či krádeže pro vlastní spotřebu. Do šedé lze zařadit činnosti, které nejsou tolik závažné. Patří sem například utajené příjmy ze samozaměstnání, utajené mzdy nebo platy (také jejich části) či nabytý majetek vztahující se k legálnímu zboží a službám, také zaměstnanecké slevy a funkční požitky, přátelská výpomoc za odměnu – v nepeněžní sféře potom třeba na oplátku za službu jinou.

Měření je velmi složité, protože vlastně neznámé přesné hodnoty, pomocí kterých bychom se dobrali přesného výsledku. Mezi přímé metody patří:

  • Výběrová šetření pomocí dotazníků – ne příliš věrohodný zdroj informací
  • Fiskální metoda neboli měření založeno na údajích, které poskytne daňový úřad prostřednictvím namátkových kontrol

Do nepřímého měření spadá metoda rozporu, kterou lze provádět mnoha způsoby. V každém případě je výsledkem hodnota velmi nepřesná.