Uhelná bublina by mohla vyvolat globální finanční krizi

Náhlý pokles poptávky po fosilních palivech před rokem 2035 je podle studie pravděpodobný vzhledem k současným globálním investicím a ekonomickým výhodám přechodu na nízké emise uhlíku. S existencí takzvané uhelné bubliny, tedy aktiv ve fosilních palivech, která jsou v současné době nadhodnocena, protože ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude muset svět drasticky snížit emise skleníkových plynů, přišli již před dlouhou dobou akademici, aktivisté i investoři. Nová studie, zveřejněná v pondělí v časopise Nature Climate Change, ukazuje, že prudký pokles hodnoty fosilních paliv by způsobil prasknutí této bubliny s tím, že takový propad bude pravděpodobně ještě před rokem 2035 spočívat na současném postupu využití energie.
těžké stroje.jpg

Významným zjištěním je, že rychlý pokles poptávky po fosilních palivech již nezávisí na politických krocích a činnostech vlád po celém světě. Namísto toho se na základě podrobných simulací autorů zjistilo, že k poklesu poptávky by došlo, i kdyby světové mocnosti nepodnikly žádné nové politiky v oblasti klimatu, nebo pokud by změnily některé své předchozí závazky. Je tomu tak proto, že technický pokrok, podporující energetickou efektivitu, obnovitelnou energii a doprovázený poklesem její ceny způsobil, že nízkouhlíková energie je mnohem ekonomicky i technicky atraktivnější. Doktor Jean-François Mercure, hlavní autor z univerzit v Radboud a Cambridge, deníku Guardian řekl: „Již je tomu tak. Sledovali jsme příslušná data a učinili závěry. Při vyšší aktivitě jednotlivých vlád by k tomu došlo rychleji. Ale došlo k tomu i bez příslušných klimatických politik. Do jisté míry se dá říci, že se tento proces již nedá zastavit. Pokud ovšem lidé přestanou vkládat své finanční prostředky do fosilních paliv, mohou tak své ztráty omezit.“
ocelová kontrukce.jpg

Odklonem od uhlí by podniky a investoři mohli využít současné změny trendu, spíše než aby proti němu bojovali. Mercure uvedl, že společnosti orientované na fosilní paliva budou pravděpodobně mezi sebou soupeřit o zbývající místa na trhu, než aby měly silný vliv v obchodování s obnovitelnými zdroji energie.